Integritetspolicy

Välkommen till Parkour Mälardalen AB! Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter i samband med våra tjänster och vår webbplats.

1. Informationssamling

  • Personlig Information: Vi samlar in personlig information när du bokar parkourkurser eller gör köp i vår e-handel. Detta kan inkludera namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation och annan relevant information.
  • Barns Information: I fall där information om barn samlas in (för bokningar av parkourkurser), görs detta endast med samtycke från en förälder eller vårdnadshavare.

2. Användning av Information

  • För att Tillhandahålla Tjänster: Vi använder den insamlade informationen för att hantera bokningar, processa beställningar och erbjuda support.
  • Kommunikation: Vi kan använda din information för att kommunicera viktiga uppdateringar eller erbjudanden.

3. Delning av Information

  • Vi delar inte personlig information med tredje parter förutom i syfte att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag.

4. Dataskydd

  • Säkerhetsåtgärder: Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller ändring av din information.
  • Lagring: Din information lagras på säkra servrar och är endast tillgänglig för auktoriserad personal.

5. Dina Rättigheter

  • Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också motsätta dig behandlingen av dina uppgifter.

6. Policyändringar

  • Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Vi kommer att meddela eventuella viktiga ändringar på vår webbplats.

Kontakt

  • För frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på Info@parkourmd.se.